Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 στις 19.00

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον αγώνα στην Βιομ. Μεταλλευτική

Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης και στήριξης του αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

επικοινωνία : http://biom-metal.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Αύγουστος 10h