Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 στις 19.00

Συνέλευση Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη Βιομ. Μεταλλευτικής

επικοινωνία : http://biom-metal.blogspot.gr

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Αύγουστος 11h