Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 στις 19.00

Συνέλευση της ανοιχτής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης

επικοινωνία : http://biom-metal.blogspot.gr/2012/09/blog-po

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Σεπτέμβριος 21h