Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 στις 19.00

Κάλεσμα ομάδας μαθημάτων

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 7μμ στο μικρόπολις

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...