τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση Athens Indymedia

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση Athens Indymedia

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...