Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στις 19.00

Πρώτη συνάντηση για δημιουργία μικρο-αγροκολλεκτίβας στην κατάληψη

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

πηγή : http://apertus.squat.gr