Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010 στις 11.00

Συγκέντρωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

νέες κινητοποιήσεις ενάντια στην εκδικητική απόλυση στις εκδ. ΑΓΡΑ

θα γίνει 3μερής συνάντηση, μετά από προσφυγή του απολυμένου όπου ζητά να χαρακτηριστεί η απόλυση άδικη, καταχρηστική και εκδικητική.

πηγή : http://www.bookworker.gr/?q=agra+_+new+protes...