Εμφανίζονται μόνο : "Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)". επιστροφή σε πλήρη προβολή

σήμερα Τρίτη 28 Ιανουάριος

19:30 Επόμενη ανοιχτή σύσκεψη σωματείων Αθήνα

^Φεβρουάριος 2020


Κυριακή 16 Φεβρουάριος

11:00 Γενική Συνέλευση ΣΥΒΧΨΑ Αθήνα

^Μάρτιος 2020