τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 στις 18.00

Ανοιχτή Συνέλευση Κατάληψης Θεάτρου Εμπρός

Ανοιχτή Συνέλευση Κατάληψης Θεάτρου Εμπρός

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Δεκέμβριος 13h