Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 στις 19.30

Μαθαίνοντας με Αλληλεγγύη, Αυτοοργάνωση, Αυτομόρφωση

Παρουσίαση εγχειρημάτων σχολείου αλληλεγγύης Οδυσσέας, ομάδας μαθημάτων Εκτός Τάξης, Σχολείου για τη μάθηση της ελευθερίας, ομάδας μαθημάτων Μικρόπολις.

Παρεμβαίνουν οι Ανεξάρτητοι Μαθητές και μαθητές των εγχειρημάτων, μετανάστες και ντόπιοι.

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Απρίλιος 12h