τι; : πορεία θεματική : καταστολή

Τρίτη 30 Απριλίου 2013 στις 18.00

Πορεία ενάντια στην κρατική και παρακρατική καταστολή

ΠΟΡΕΙΑ ενάντια στην κρατική και παρακρατική καταστολή (Αγρίνιο)

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Απρίλιος 11h