Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 στις 13.00

Πανελλαδική Συνάντηση Αντιεξουσιαστικής Κίνησης

Αντιεξουσιαστική Οικονομία

Κοινά Αγαθά/ τοπικές αντιστασεις

Αντιφασισμός/ αντιναζισμός

Κρατικη καταστολή

Πανεπιστήμια/ Εκπαίδευση

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Ιούνιος 11h