Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 στις 18.00

Ανοικτή Συνέλευση ΣΩΒΑ

Συζητάμε κι οργανώνουμε τη δράση μας

επικοινωνία :

πηγή : https://athens.indymedia.org/calendar/event.p...