τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός

Ανοιχτή Συνέλευση του Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00

πηγή : http://www.embros.gr/index/