Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 στις 18.00

Ανοικτή Συνέλευση (ΣΩΒΑ)

ΣΩματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων (ΣΩΒΑ) (swbanergwn@espiv.net)

Συζητάμε κι οργανώνουμε τη δράση μας

πηγή : http://swbanergwn.espivblogs.net/