τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 στις 19.00

Συνέλευση του συντονισμού ενάντια σε κλεισίματα, διαθεσιμότητες...

Νέα συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια σε Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες, Ιδιωτικοποιήσεις και Εργολαβίες Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Ιανουάριος 14h