Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 στις 22.00

Hip hop καφενείο οικ. ενίσχυσης

HIPHOP ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Φεβρουάριος 15h