Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στις 20.00

Εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση κατάληψης Ελαίας

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/