τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στις 14.00

(!)Ανοιχτό κάλεσμα για δημιουργία αυτόνομου σχήματος στο ιστορικό αρχαιολογικό

Ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία αυτόνομου σχήματος στο ιστορικό αρχαιολογικό.

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μάρτιος 16h