Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 στις 18.00

Ανοιχτή συζήτηση για τη συνέχεια του αγώνα στο «Φούρνο του Λάμπρου»

πηγή : https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1522466