Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στις 22.30

Καφενείο-Μπαρ οικ. ενίσχυσης Συνέλευσης No Lager Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάιος 21h