τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 στις 19.00

BANQUET: Συνάντηση επιτροπής αλληλεγγύης

Συνάντηση επιτροπης αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στο BANQUET

Διοργάνωση: Επιτροπή αλλήλεγγύης

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...