Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 στις 19.00

Εβδομαδιαία συνέλευση εργαζομένων στο εμπόριο

πηγή : http://orthostasia.wordpress.com/