Καλέσματα αλληλεγγύης στις εκκενωμένες καταλήψεις και τους συλληφθέντες

Εμφανίζονται μόνο : "Κυριακάτικη αργία" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)