Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στις 20.30

Hip hop live για την κάλυψη ιατρικών εξόδων

πηγή : http://ypogeioshxos.blogspot.gr/2014/10/24-united-we-stand-hip-hop-live.html