Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στις 21.00

Βραδιά οικονομικής ενίσχυσης επερχόμενων δράσεων

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης για επερχόμενες δράσεις ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Νοέμβριος 03h

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Νοέμβριος 03h