τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 στις 14.00

Συνέλευση για συντονισμό δράσεων στην κατάληψη ΕΚ Θεσσαλονίκης

Κυριακή στις 14:00 καλείται συνέλευση για συντονισμό δράσεων στο κατειλημμενο ΕΚ Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Δεκέμβριος 23h