τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 στις 17.00

Συνέλευση του κατειλημμένου Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Συνέλευση του κατειλημμένου Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Δεκέμβριος 08h