Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 στις 21.00

bar οικ. ενίσχυσης για τους συλληφθέντες της 6ης Δεκέμβρη - night bus

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Δεκέμβριος 20h