Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 στις 20.00

Προβολή της ταινίας "Bent" & παρουσίαση ατζέντας

προβολή ταινίας BENT

Θα παρουσιαστούν και οι αντζέντες του ταμείου για το 2015

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/55063/