Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 στις 18.00

Συνέλευση για το χώρο του Παραρτήματος

Εκ νέου συνέλευση για τη διαχείριση του χώρου του Παραρτήματος την Τετάρτη στις 18.00.

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1538261/