Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 στις 19.00

Θεματική συζήτηση: Charlie Hebdo: Αίτια και εξελίξεις

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2015/01/18...