Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 στις 17.00

Μάθημα ξυλογλυπτικής

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 5:00 - 7:30 µ.µ. Μαθήματα Ξυλογλυπτικής Στο Θέατρο Εµπρός

Φέρτε µαζί σας ένα οποιοδήποτε κοµµάτι ξύλου κι ένα γουδοχέρι και φτιάξτε το δικό σας ξυλόγλυπτο από το πρώτο κιόλας µάθηµα.

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2015/03/50...