Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στις 12.00

Πρώτη συνάντηση Αγροκολλεκτίβας της κατάληψης Ελαία

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Μάρτιος 18h