Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 στις 21.00

ΚΑΤ.ΑΝΑ. metal bar

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της Κατάληψης Ανάληψης

ΜΠΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Μάρτιος 02h