Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 στις 20.00

Προβολή ταινίας: libertarias γυναίκες στον ισπανικό εμφύλιο

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Μάρτιος 16h