Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στις 19.30

Καφενείο – Μπάρ

MM

Αυτήν την παρασκεύη θα πραγματοποιήθει το καφενείο - μπαρ της κατάληψης για την οικονομική ενίσχυση του χώρου.

πηγή : http://apertus.squat.gr/?p=3090