Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010 στις 18.00

BANQUET: Νέα συνάντηση της επιτροπής αλληλεγγύης

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...