Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 στις 23.00

(!) Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης του ταμείου αλληλοβοήθειας της Σ.ΚΥ.Α.

πηγή : http://skya.espiv.net/2015/06/08/party-skya1306/