Σάββατο 9 Μαίου 2015 στις 19.30

1η συνέλευση Κατάληψης Ντουγρού

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1543989/