Πέμπτη 14 Μαίου 2015 στις 20.00

Προβολή 'sacco and vanzetti'

προβολή της ταινίας ''sacco and vanzetti" στην αυλή της καταληψης Αντιβίωσης

θα ακολουθήσει καφενείο οικονομικής ενίσχυσης

Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Ιωαννίνων Ενάντια Στις Φυλακές

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Μάιος 22h