Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 στις 20.00

Εκδηλώσεις για τα 2 χρόνια της Κατάληψης Αντιβίωση

πηγή: email που μας στάλθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου