Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 στις 17.00

Εκδηλώσεις για τα 2 χρόνια της Κατάληψης Αντιβίωση

πηγή: email που μας στάλθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου