Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 στις 12.00

Εκδηλώσεις για τα 2 χρόνια της Κατάληψης Αντιβίωση

πηγή: email που μας στάλθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου