Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015 στις 20.30

Συνέλευση εργαζομένων και ανέργων τηλεφωνητ(ρι)ών Proledialers

πηγή : http://proledialers.espivblogs.net/