Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 στις 18.00

Παράσταση play back ground

Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:00 - 8:30 μ.μ. Παράσταση play back ground

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2015/06/6-...