Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 στις 19.00

Συνέλευση για τα Ελλ. Γράμματα

Τη Δευτέρα θα γίνει μάζεμα της "Επιτροπής Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζόμενων στα Ελληνικά Γράμματα" για να συζητήσουμε την προετοιμασία του συλλαλητήριου.

πηγή: email που μας στάλθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου