τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 στις 20.30

Συνέλευση α/α για τις τελευταίες εξελίξεις

Συνέλευση α/α για τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάληψη Ευαγγελισμού στις 20.30

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Ιούλιος 01h