Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 στις 11.00

ολοήμερο με καφενείο, κουζίνα και μπαρ

μερα για την ενίσχυση ταμείου για δικαστικά έξοδα συντρόφων από ανατολικές συνοικίες

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/58278/