Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 στις 15.00

Εκπομπή: “Εκδηλώσεις απο το αρχείο”

Κυριακη 12/07 – “Εκδηλώσεις απο το αρχείο”

Την Κυριακή 12/07 στη ζώνη "Εκδηλώσεις απο το αρχείο" (κάθε κυριακή στις 15:00) θα αναμεταδοθεί η εκδήλωση-συζήτηση " Αυτοοργάνωση - αυτονομία και η έννοια της αλληλεγγύης στα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα. Η στάση της κοινότητας αγώνα προσφυγικών απέναντι σε αντικοινωνικές και αντικινηματικές πρακτικές." που πραγματοποιήθηκε στις 14/06 στα κατειλλημένα προσφυγικά

ASAKA_12_13_14EKD_6OeXUtJ

πηγή : http://radio98fm.org/2015/07/11/anametadosiku...